Deze vragen dienen ingevuld te worden bij de aankoop van een hond ,dit om impuls aankopen te vermijden !

 

Bijlage IX bij het Koninklijk besluit van 27 april 2007

 

 

 

Lijst van vragen te stellen vòòr de verwerving van een hond.

 

(Naam):

 

Kinderen aanwezig thuis: ja /nee / soms (*)

 

Zijn er huisdieren aanwezig in het thuis? ja /nee (*)

Indien ja, welke: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

Hoeveel tijd per dag zal het dier alleen thuis zijn:…………

 

Woning van het gezin:                        huis, appartement.(*) andere:

                                               toegang tot een tuin ja / nee (*)

                                               het houden van dieren wordt toegestaan door de eigenaar:  ja / nee (*)

 

Waar zal het dier overdag verblijven? : vrij binnen, vrij buiten, in een deel van het huis, in een kennel buiten, (*) andere:……………….

 

Hoe denkt u te kunnen voldoen aan de bewegingsbehoeften van uw hond: door hem vrij te laten in de tuin, met dagelijkse wandelingen, met wekelijkse wandelingen, (*) andere …….….

 

Aan welke oplossing denkt u voor uw dier tijdens uw vakanties? :  meenemen, plaatsen bij een familielid, plaatsen in een pension, “dog sitter”, (*) andere: ………………

 

Het leven met een dier kan belangrijke inspanningen vereisen. Bent u van plan om een opleiding te volgen met uw hond? Ja / nee / misschien (*)

 

Zo ja, welke? …………………

 

Aan wie zal u advies vragen indien de hond een probleemgedrag vertoont dat een risico kan betekenen voor u en uw omgeving en dat onder uw verantwoordelijkheid valt? ………………………………

 

Bent u van plan om een familiale ongevallenverzekering  af te sluiten die kan tussenkomen bij een ongeval veroorzaakt door uw hond? ja / nee (*)

 

 

Gelieve de vragenlijst te overlopen. De verantwoordelijke kan u dan op grond van de antwoorden raad geven bij de keuze van een hond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Doorstrepen wat niet past